TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ

TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ thường được gọi là CỘT ĐÈN TRANG TRÍ phục vụ chiếu sáng công cộng và các chiếu sáng phù hợp, TRỤ ĐÈN TRANG TRÍ đạt tiêu chuẩn CSVN và Quốc tế được sản xuất bởi CTY TNHH SX - TM - XÂY LẮP ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HƯNG ĐẠO, cam kết tiến độ, Giá Thành, Chất lượng lên hàng đầu.