TRỤ ĐÈN STK NÂNG HẠ(17M -45M)

TRỤ ĐÈN STK NÂNG HẠ(17M -45M) thường được gọi là CỘT ĐÈN STK NÂNG HẠ phục vụ chiếu sáng công cộng và các chiếu sáng phù hợp đạt tiêu chuẩn CSVN và Quốc tế