TRỤ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TRỤ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI thường được gọi là CỘT ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI phục vụ chiếu sáng công cộng và các chiếu sáng phù hợp và đạt tiêu chuẩn CSVN