KHUNG MÓNG

Khung móng có rất nhiều loại khác nhau ví dụ như dùng sắt M16, M20, M24 với các độ dài khác nhau tùy vào địa hình lắp đặt.