TRỤ ĐÈN STK CỐ ĐỊNH (14-15-16-17-18M)

TRỤ ĐÈN STK CỐ ĐỊNH (14-15-16-17-18M) phục vụ chiếu sáng công cộng và các chiếu sáng phù hợp đạt tiêu chuẩn CSVN và Quốc tế