TRỤ ĐÈN SÂN TENNIS , SÂN BÓNG MINI

TRỤ ĐÈN SÂN TENNIS , SÂN BÓNG MINI thường được gọi là CỘT ĐÈN SÂN TENNIS , SÂN BÓNG MINI phục vụ chiếu sáng công cộng và các chiếu sáng phù hợp, TRỤ ĐÈN SÂN TENNIS , SÂN BÓNG MINI đạt tiêu chuẩn CSVN và Quốc tế được sản xuất bởi CTY TNHH SX - TM - XÂY LẮP ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HƯNG ĐẠO, cam kết tiến độ, Giá Thành, Chất lượng lên hàng đầu.