TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG thường được gọi là CỘT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG phục vụ chiếu sáng công cộng và các chiếu sáng phù hợp đạt tiêu chuẩn CSVN và Quốc tế